headerphoto

Περιεχόμενα

1.
 
1.1 Εισαγωγή
1.2 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3 Πηγές Χρηματοδότησης
1.4 Παρακρατήσεις υπέρ του ΕΛΚΕ
 2. Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης
 
2.1 Επιτροπή Διαχείρισης και Διοίκησης
2.2 Γραμματεία
2.3 Οργάνωση της Γραμματείας
3. Κατηγορίες Έργων
 
3.1 Έργα με βάση τη Χρηματοδότηση
3.2 Έργα με βάση τη φύση τους
4. Διαδικασία σύνταξης, υποβολής, και αξιολόγησης για τη χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ ερευνητικών έργων και άλλων δραστηριοτήτων
 
4.1 Γενικά
4.2 Σύνταξη και υποβολή προτάσεων
4.3 Αξιολόγηση, Επιλογή και Χρηματοδότηση Έργων
4.4 Παρακολούθηση, Έλεγχος προόδου και ολοκλήρωση έργων
5. Διαδικασία υποβολής και διαχείρισης έργων και άλλων δραστηριοτήτων
 
5.1 Υποβολή πρότασης
5.2 Έναρξη Έργων
5.3 Σύνταξη προϋπολογισμού δαπανών
5.4 Αναμόρφωση προϋπολογισμού
5.5 Απασχόληση προσωπικού
5.6 Προμήθειες υλικών ή οργάνων και εκτελέσεις εργασιών
5.7 Μετακινήσεις Εσωτερικού - Εξωτερικού
5.8 Παρακολούθηση, Έλεγχος προόδου και ολοκλήρωση έργων
6. Αρμοδιότητες – Ευθύνες των Επιστημονικά Υπεύθυνων των Εργων
7. Διάδοση των Αποτελεσμάτων των Ερευνών
8. Ειδικές Διατάξεις
Παράρτημα Α (Πίνακας Επιλέξιμων Δαπανών)
Παράρτημα Β (Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/96)
Παράρτημα Γ- (Παροχή Υπηρεσιών, Κανονισμός λειτουργίας των Εργαστηρίων του ΤΕΙ Κρήτης για παροχή υπηρεσιών)
 

7. Διάδοση των Αποτελεσμάτων των Ερευνών

1.   Τα ερευνητικά έργα που διεξάγονται μέσω του ΕΛΚΕ, δημοσιεύονται σε ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ι.. Η έκδοση περιλαμβάνει:
  • Το αντικείμενο και περίληψη του περιεχομένου της έρευνας για κάθε πρόγραμμα,
  • Τον τομέα και το τμήμα,
  • Τον επιστημονικό υπεύθυνο και την ιδιότητα του,
  • Τους συνεργάτες και την ιδιότητα τους,
  • Την πηγή χρηματοδότησης και το ποσό που χορηγήθηκε,
  • Το χρόνο έναρξης και τη διάρκεια της έρευνας.
 
2.   Με τη λήξη του ερευνητικού έργου συντάσσεται και υποβάλλεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της έρευνας τελική έκθεση με τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου και τυχόν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει οικονομικό απολογισμό, στον οποίο εμφαίνονται όλες οι κατηγορίες δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με παραστατικά και ειδικό κεφάλαιο για τις ενδεχόμενες δυνατότητες και προϋποθέσεις εφαρμογής των αποτελεσμάτων στην πράξη. Πλημμελής διεκπεραίωση του ερευνητικού έργου θα συνεκτιμάται σε μελλοντικές προτάσεις.
Αποδέκτες της έκθεσης είναι:
  • Ο φορέας χρηματοδότησης,
  • Η Επιτροπή Ερευνών,
  • Το Τμήμα του Επιστημονικού Υπεύθυνου,
  • Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης.
3.   Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου μπορούν να δημοσιευθούν και να ανακοινωθούν από τον υπεύθυνο ερευνητή ή τους συνεργάτες σε συνέδρια εσωτερικού ή εξωτερικού, σε σεμινάρια ή συμπόσια και να γίνουν αντικείμενα συζητήσεων σε ειδικές ημερίδες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η ιδιότητα του ερευνητή ως μέλους του Τ.Ε.Ι..
4.   Ειδικές ρυθμίσεις μεταξύ του φορέα που χρηματοδοτεί την έρευνα και του επιστημονικού υπεύθυνου, λαμβάνονται υπόψη και κρίνονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Ερευνών.
5.   Σε περίπτωση που προκύψουν ευρεσιτεχνίες από έργα που διαχειρίζεται η ΕΕ ισχύουν τα παρακάτω:
α. Η Επιτροπή Ερευνών είναι δυνατό να καλύψει μέρος ή όλο το ποσό των δαπανών για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
β. Το ποσό της δαπάνης επιστρέφεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας από την εκμετάλλευση της εφεύρεσης από τον ερευνητή – εφευρέτη.
Σε περίπτωση οικονομικής εκμετάλλευσης, το Ίδρυμα αποφασίζει τους όρους και τα κίνητρα, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.